i7. EBI

13,50 

Gekochte Garnelen, Avocado, Tobiko, japanischer Mayo
Boiled shrimp, avocado, tobiko, Japanese mayo

loading